Hacked By 1923 Turk Group - Dj_K_A_H_I_R / r00tturk


Biz ;

Orta Asya dan Tureyen, Anadolu da Buyuyen, Avrupa İçlerine Yuruyen TÜRK UZ !

Biz ;

Daglarda Gemi Gezdiren , Taslara Destanlar Kazdıran, Tarihi Bastan Yazdıran, TÜRK UZ !

Biz;

Adalete, Biz Mertliğe Örnekler Veren, Ölüm - Kalım Savasına Gülerek Giden, Yeryüzünde Her Murada Eren TÜRK’ÜZ !

Biz;

Sancaklara, Tuğlara Bas Eğdiren, Beylere, Paşalara Hilat Giydiren, Kılıcını Üç Kıta’da Gezdiren TÜRK’ÜZ!

Biz;

Atilla’yı, Yavuz'u, Fatih'i Var Eden, Kralları, İmparatorları Kendisine Yar Eden, Düşmanına Dünyasını Dar Eden TÜRK’ÜZ !

Biz;

Sahları, Sultanları Kul Edinen, Altınları, Elmasları Pul Edinen, İncili Kaftanları Çul Edinen TÜRK’ÜZ !

Biz;

Zafer Rüyasını Görenlere Saç Yolduran, Hezimete Uğratıp, Ümitleri Solduran, Müzelerde Bas köseleri Dolduran TÜRK’ÜZ !

Biz;

Damarlarında Asil Kanın Aktığı Irkim, Bizden Bahseder Destanım, Ağıtım, TÜRK’ÜZ,

Biz TÜRK’ÜZ,

Ta İliklerimize Kadar

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜZ !..

Ya Siz Kimsiniz??Greetz :
Special Thanks Dj_K_A_H_I_R

1923TURK GRUP All Officials & Members